Bạn đang xem trang 11 / 11 trang

Re: HÌNH NAM TÀI TỬ HONG KONG - Phần 2 (Tiếp theo)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 15, 2019 3:25 am
gửi bởi Thanh Thanh
QUAN HẠO DƯƠNG – DOLBY KWAN HO YEUNG -關浩揚

Hình ảnh

Quan Hạo Dương sinh ngày 18 tháng 4 năm 1986, sinh ra tại Hồng Kông, là diễn viên trực thuộc đài truyền hình TVB

Phim Thiên Mệnh
Phim Những Kẻ Ba Hoa
Phim Cự Luân 2,
Phim Cảnh Sát Siêu Năng
Phim Công Công Xuất Cung ......


Hình ảnh

Hình ảnh

Re: HÌNH NAM TÀI TỬ HONG KONG - Phần 2 (Tiếp theo)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 15, 2019 3:58 am
gửi bởi Thanh Thanh
THI TUẤN TRIẾT – JASON SZE -施駿喆

Hình ảnh

Thi Tuấn Triết sinh ngày 26 tháng 8 năm 1990, sinh ra tại Hồng Kông, là diễn viên trực thuộc đài truyền hình TVB

Phim Ôm Lấy Người Tình
Phim Thâm Cung Kế
Phim Trương Bảo Tử
Phim Mật Vụ Sau Tai Nạn (USLT) - Mặt Sau Vụ Tai Nạn
Phim Mỹ Nhân Hành Động .....


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Re: HÌNH NAM TÀI TỬ HONG KONG - Phần 2 (Tiếp theo)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 15, 2019 4:16 am
gửi bởi Thanh Thanh
THÁI HÀN ỨC - BABY JOHN CHOI HON YIK - 蔡瀚億

Hình ảnh

Thái Hàn Ức sinh ngày 8 tháng 12 năm 1986, sinh ra tại Hồng Kông, là diễn viên.

Phim Tay bịp Hollywood (TVB 2019)
Phim Biệt Đội Bắt Cương Thi, Vampire Cleanup Department (2017)
Phim Sóng Dữ - Shock Wave 2017
Phim Cuồng Vũ Phái - The Way We Dance
Phim Diệp Vấn 3 - Ip Man 3 ......


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Re: HÌNH NAM TÀI TỬ HONG KONG - Phần 2 (Tiếp theo)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 15, 2019 4:34 am
gửi bởi Thanh Thanh
MÃ CHÍ VỸ - EDWARD MA CHI WAI - 馬志威

Hình ảnh

Mã Chí Vĩ sinh ngày 31 tháng 5 năm 1985, sinh ra tại Quảng Đông, là diễn viên, người mẫu.

Phim Tay bịp Hollywood (TVB 2019)
Phim To Love or Not to Love (Yêu Hay Không Yêu) (2017)
Phim Bí Mật Của Dục Vọng - S for Sex, S for Secret (2015) .......


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh