Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CƠN GIÓ THOẢNG (Tác giả: Quôc Dũng)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 17, 2017 11:45 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=eL8BsJu5Q2k

Cơn Gió Thoảng - Hoài Lâm

CƠN GIÓ THOẢNG (Tác giả: Quôc Dũng)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 17, 2017 11:48 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=KBH8n86StoY

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/KBH8n86StoY

CƠN GIÓ THOẢNG - VŨ KHANH

CƠN GIÓ THOẢNG (Tác giả: Quôc Dũng)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 17, 2017 11:49 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=aZpHhSvo9E4

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/aZpHhSvo9E4


Cơn Gió Thoảng - Thanh Mai